top of page
POSITIEF.jpg

Project File: POSITIEF
Polymedicatie bij Ouderen – Samenwerken in Interdisciplinaire Teams – Initiatieven faciliteren

De prevalentie van polymedicatie bij ouderen is hoog; vier op tien Vlaamse 75-plussers nemen dagelijks vijf of meer geneesmiddelen. De farmaceutische zorg voor deze ouderen veronderstelt een interdisciplinaire, geïntegreerde en persoonsgerichte aanpak. De ambitie van dit POSITIEF project is om voorbeelden van dergelijke samenwerkingsverbanden in de eerstelijnsgezondheidszorg in beeld te brengen om andere zorgverleners te inspireren. Om dit doel te bereiken zal er eerst een oproep geplaatst worden via o.a. beroepsorganisaties van apothekers, artsen en verpleegkundigen. Via een vragenlijst zullen de kernelementen van deze initiatieven in kaart gebracht worden. In een volgende verdiepende fase zullen zorgverleners, vertrekkende van dit overzicht van initiatieven, geïnterviewd worden om de positieve aspecten van deze initiatieven gedetailleerd in kaart te brengen.
Daarnaast kunnen zorgverleners patiënten aanleveren die feedback over de initiatieven zullen voorzien. De meest inspirerende verhalen zullen in beeld gebracht worden om zo andere zorgverleners te inspireren en een positief verhaal te brengen over de ouderenzorg in Vlaanderen.

bottom of page